Johann Sebastiaan Bach  (21-3-1685 – 28-7-1750) was een christelijke componist.  Als een kind van zijn tijd was hij doordrongen van de toen algemeen geldende opvatting dat de mens als zelfstandig wezen weinig voorstelt en dat de werkelijkheid waarin wij leven zeer betrekkelijk en onverbiddelijk eindig is.  In zijn inmiddels klassiek geworden meesterwerken klinkt in veel gevallen respect en eerbied door voor de Almachtige Schepper, en zeker ook  voor Jezus,  de zoon van God, die immers naar de aarde was gekomen om de mens te bevrijden van occultistisch bijgeloof en van de zware last die de Zondeval  op de schouders van alle nakomelingen van Adam en Eva had gelegd.

 

Het spelertje onder de afbeelding van Bach bevat twee versies van Bach’s compositie:  

Jesus bleibet meine Freude.

Bach WerkeVerzeichnis

(BWV) 147.  

 

Het is een gedeelte van de cantate Herz Und Mund und Tat und Leben.

 

Bach schreef dit werk in Leipzig waar het op 2 juli 1723 voor het eerst werd uitgevoerd.

 

Via de eerste track hoor je de originele versie. Track twee is aangevuld met het rustgevende geluid van een kalme zee.